Kontakt

Edmund Capital är en svensk privat spelanalytiker som jobbar med bevakning och investeringar i den svenska spelbranschen.

Kontakt:

info (at) edmundcapital.com

eller

twitter.com/mozz3z

 

 

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna hemsida och användarens Twitter-konto är framställt av ägaren till Edmund Capital för allmän spridning och är inte avsedd att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Skribenten kan dock inte garantera sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser. Innehållet, om det befinns i formen av en analys, får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Informationen på denna hemsida eller användarens Twitter-konto ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Edmund Capital frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på innehållet i detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös.